اجرای سیستم پاداش دهی 

مدیریت کسب وکاری را در حوزه تولید قطعات خودرو برعهده دارم. چندی است سیستم پاداش دهی را برای کارکنانم اجرایی کرده ام اما از اجرای آن چندان رضایت ندارم چون در اکثر اوقات هم کارکنانی که پاداش گرفته اند ناراضی هستند هم کسانی که به آنها پاداشی تعلق نگرفته است. اکثر آنها به میزان پاداش اعترض دارند. به نظرتان این سیستم را از مدیریت کسب وکار حذف کنم یا اینکه باید در آن تغییراتی بدهم. لطفا در این باره راهنمایی کنید. 

ارسال سوال 2 سال قبل
احمد احسانی فر
اجرای این سیستم در سازمان ها و کسب وکارها همیشه با مشکل و چالش هایی روبه رو است. نکته مهمی که مدیران باید در اجرای این سیستم در نظر بگیرند، انصاف است یعنی آنها باید با انصاف به کارکنان خود پاداش دهند. کارکنان باید احساس کنند که مدیران با آنها با انصاف رفتار کرده اند، در این حالت دیگر نارضایتی اتفاق نخواهد افتاد. حذف این سیستم در سازمان به صلاح نیست و مدیران باید از این شیوه به درستی بهره برداری کنند. پاداش ابزار مهمی ا ست که مدیران می توانند از طریق آن باعث بهبود رفتار عملکرد کارکنان شان شوند. البته مدیران کسب وکارها باید بدانند که پاداش فقط پول نیست و نباید به جنبه مالی پاداش تکیه کنند. گاهی تشویق یک فرد در جمع و تشکر از عملکردش میان کارکنان دیگر نیز برای او پاداش محسوب می شود. به هرحال مدیران باید سیستم پاداش دهی را جدی بگیرند. پاداش به گونه ای است که کارکنان را از لحاظ روحی و فطری ارضا می کند. بنابراین مدیران بهتر است، از هر فرصتی در جهت پاداش دهی به کارکنان خود استفاده کنند.

گروه مشاورین روزنامه فرصت امروز

شماره تماس : 86073296-021


ارسال پاسخ 2 سال قبل

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی