بروز مشکل در لایه های  میانی سازمان

کسب وکاری را در حوزه IT مدیریت می کنم. کسب وکارم چندوقتی  است وسعت گرفته و تعداد کارکنانش در حال افزایش است. همین اتفاق باعث شده که مدیران میانی را به عنوان سرپرست برای کارکنانم در نظر بگیرم. تمامی کارکنان کسب وکار متخصص حوزه فعالیت خود هستند و مطمئنا در این حوزه ایده های جالبی دارند. مدتی ا ست برخی از کارکنان از مدیران و سرپرستان خود گله دارند و می گویند به دلیل عدم دسترسی به مدیر ارشد مجبور هستند درباره ایده های شان با سرپرست شان صحبت کنند و سرپرست نیز حین انتقال به مدیر ارشد، ایده را به نام خودش ثبت می کند یا گاهی کلا ایده را بیان نمی کند. به نظرتان باید صحبت های کارکنان را جدی بگیرم؟ لطفا راهنمایی کنید که در این باره چه راهکاری را ارائه کنم تا جلوی بحران داخلی شرکت را بگیرم؟ 

ارسال سوال 2 سال قبل
نصیر مرادی
در برخی کسب وکارها مدیران میانی و سرپرستان نگاه مثبتی به کارکنان ندارند و همیشه احساس نگرانی دارند که مبادا کارکنان جای آنها را بگیرند. بنابراین در بیشتر اوقات چنین سرپرستانی یا ایده کارکنان را سرقت می کنند یا اینکه به طور کلی ایده را سرکوب کرده و مانع از اجرای آن می شوند. چنین سرپرستانی از تقدیر و تشکر شدن از کارکنان زیر دست شان می ترسند. مدیران ارشد باید واهمه و ترس مدیران میانی خود را از بین ببرند. مدیران ارشد باید مدیران میانی را برای اجرای نظام پیشنهادها تشویق کنند. اجرای درست نظام پیشنهادها می تواند شاخصی برای ارزیابی عملکرد مدیران باشد و باعث شود که مدیران میانی به ایده های کارکنان توجه بیشتری کنند چون باتوجه به این نظام، مدیرانی که از ظرفیت کارکنان خود به بهترین شکل استفاده نکنند، برکنار می شوند. همین موضوع موجب بهره برداری بهتر سرپرستان از کارکنان خود خواهد شد. در این شرایط سرپرستان باید هنگام ارائه ایده از کارکنان کمک بگیرند و مدیران ارشد را در جریان ایده های کارکنان قرار دهند. چنین عملکردی باعث پیشرفت کسب وکارها خواهد شد.

گروه مشاورین روزنامه فرصت امروز

شماره تماس : 86073296-021

ارسال پاسخ 2 سال قبل

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی