بازاریابی ناکارآمد

 کسب وکار کوچکی را به همراه 10 کارمند اداره می کنم. چندوقتی است با شرکت در همایش های بزرگ بازاریابی و الهام از اطلاعات دریافتی، شیوه تبلیغات و بازاریابی را در جهت معرفی کسب وکارم به کار گرفته ام. در این باره هزینه زیادی نیز کرده ام اما نتیجه دلخواه را به دست نیاورده ام. به نظرتان چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ 

 

ارسال سوال 2 سال قبل
غلامحسین حق شناس

کسب وکارهای کوچک باید دقت داشته باشند که اطلاعات داده شده در همایش ها و کتاب های مرجع مربوط به شرکت های بزرگ هستند. آنچه کسب وکارهای کوچک نیاز دارند، به مراتب متفاوت تر از آن چیزی است که شرکت های بزرگ در جهت بازاریابی و تبلیغات خود به کار می گیرند. نکته مهم این است که روش های بازاریابی شرکت های بزرگ هزینه بر بوده و اکثرا برای بازارهای انبوه قابلیت اجرا دارند، هزینه های سرسام آوری که کسب وکارهای کوچک توان پرداخت آنها را ندارند. دراین باره کسب وکارهای کوچک می توانند روش های مختلفی را اجرایی کنند؛ روش هایی مانند یک: شیوه به کار گرفته شده برای کسب وکارهای کوچک باید سازگار با چارچوب استاندارد بازاریابی با موقعیت شرکت های کوچک باشد. دو: در این باره کسب وکارهای کوچک بهتر است سراغ شیوه های ارتباطات شخصی برای بازاریابی و تبلیغاتی بروند و از تبلیغات گسترده پرهیز کنند. سه: کسب وکارهای کوچک شاید به خاطر فضای کاری تازه شان مدل بازاریابی متناسب با خود را نیابند.
پس بهتر است دست به کار شده و برای کسب وکارشان مدلی را تعریف و به طور اختصاصی به کارگیرند. علاوه براین موارد کسب وکارهای کوچک بهتر است شایستگی های خود را همتراز کنند. چون بسیاری از کسب وکارهای کوچک در ابتدای کار شایستگی های فنی شان بر شایستگی های مدیریتی ارجحیت دارد و همین موضوع باعث می شود نتوانند راهکارهای بازاریابی را درست اجرا کنند. ایجاد تعادل در این باره به کسب وکارهای کوچک کمک بسزایی خواهد کرد. در مجموع استفاده از روش های مکتوب زمانی درست است که مدیر کسب وکار بازار حوزه فعالیت خود را به درستی بشناسد و براساس آن فعالیت خود را شروع کند. 

گروه مشاورین روزنامه فرصت امروز

شماره تماس : 86073296-021

ارسال پاسخ 2 سال قبل

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی