رهبری یا مدیریت

مدیریت کسب وکاری را در حوزه تولید دارو برعهده دارم. همیشه صحبت از این می شود که مدیر یک سازمان باید رهبر آن نیز باشد. در این باره به خوبی می دانم که مدیریت با رهبری متفاوت است. به نظرتان باید برای کسب وکارم مدیریت کنم یا رهبری. آیا امکان پذیر است که مدیری باشم که رهبری کسب وکارش را نیز برعهده دارد. لطفا درباره این دو حوزه کمی راهنمایی کنید. 

ارسال سوال 2 سال قبل
احمد محمدرحیمی
رهبری بخش جدایی ناپذیری از مدیریت است. رهبری کردن در سازمان ها هر روز بااهمیت تر از مدیریت کردن بر همان سازمان می شود. رهبری عبارت است از توانایی اثرگذاشتن و قابلیت نفوذ در اعضای یک گروه در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده. امکان دارد که این اثرگذاری یک منبع و منشا رسمی در سازمان داشته باشد یا از جایی خارج از سازمان به وجود آمده باشد. البته برای رهبری تعاریف دیگری نیز مطرح می شود.
 رهبری در ترغیب افراد برای دنبال کردن مشتاقانه اهدافی معین خلاصه می شود. رهبر باید در سازمانش اعتماد آفرین باشد و با دوراندیشی و پیش بینی آینده، سازمان را هدایت کند. بنابراین کاملا مشخص است که مدیر سازمان باید قابلیت رهبری نیز  داشته باشد.
 در واقع مدیرانی که از ویژگی های رهبری برخوردار هستند، موفق ترند و سازمان خود را بهتر هدایت می کنند و تمامی سازمان های بزرگ در پی این هستند که ویژگی های رهبری را برای مدیران شان تعریف کنند.

گروه مشاورین روزنامه فرصت امروز

شماره تماس : 86073296-021

ارسال پاسخ 2 سال قبل

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی