برخورد با هم تیمی های مخالف - کلینیک کسب و کار

برخورد با هم تیمی های مخالف

 در یک شرکت تحقیقاتی مشغول به کار هستم و به عنوان رهبر تیم در یک پروژه برگزیده شدم اما متاسفانه بعضی از افراد تیم در آغاز کار برخورد خشونت آمیز دارند و با بی میلی کار می کنند. لطفا مرا راهنمایی کنید که با این دسته افراد چگونه باید برخورد کنم که اهداف پروژه به خطر نیفتد؟

ارسال سوال 2 سال قبل
ناشناس- مخاطبان فرصت امروز
معمولا افرادی که در یک تیم با هم کار می کنند یا موافق مدیر هستند و یا مخالف او. بنابراین طبیعی است که افراد مخالف در کار از خود بی میلی نشان دهند و از مدیر حمایت نکنند. اما در اینجا وظیفه مدیر این است که در آغاز کار افراد مخالف را شناسایی کند و سعی کند آن ها را با خود متحد کند و یا کار را بدون آن ها پیش ببرد ویا روشی برای محار آثار رفتار این افراد پیدا کند. توصیه من به شما این است که ابتدا برای اعضای تیم مشخص کنید که مشارکت آن ها چقدر اهمیت دارد و یا از اعضای دیگر تیم استفاده کنید که همان مهارت ها و استعداد ها را داشته باشند. مخالفت بعضی از افراد دلایل شخصی دارد و عده ای ممکن است با خود کار مشکل داشته باشند. اگر علت این مخالفت را نمی دانید با این افراد گفت و گو کنید. اگر دلایل فرد شخصی بود سعی کنید با او ارتباط بهتری ایجاد کنید و اعتماد او را به دست آورید. ممکن است آن افراد در درک کار و وظایفشان با مشکل رو به رو باشند پس با گفت و گو سعی کنید این موضوع را رفع کنید و بر روی جنبه هایی از کار که برای اعضای تیم شما اولویت و جذابیت دارد تاکید کنید. اگر بتوانید ارتباط خوبی با اعضای تیم برقرار کنید کارها آسان تر پیش می رود در غیر این صورت مجبورید با رفتار غیر دوستانه آن ها به طور جدی برخورد کنید و در صورتی که فردی به کار و همکاری شما با سایر اعضای تیم صدمه می زدند او را جدا از دیگران قرار دهید و در مقابل رفتار نادرست او بایستید.
ارسال پاسخ 2 سال قبل

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی