بی تفاوتی کارمندان - کلینیک کسب و کار

بی تفاوتی کارمندان

 مدیریت یک شرکت را بر عهده دارم. متوجه شدم که عده ای از کارکنانم دچار بی تفاوتی شده اند و این موضوع بر روند کاری آنها تاثیر گذاشته است. لطفا به من بگویید علت این بی تفاوتی چه می تواند باشد و چگونه می توان این مشکل را رفع کرد؟ 

ارسال سوال 2 سال قبل
ناشناس- مخاطبان فرصت امروز
بی تفاوتی یکی از موضوعاتی است که بسیاری از سازمان های دولتی و خصوصی امروزه با آن رو به رو می شوند. بی تفاوتی را می توان به عنوان یک بحران تلقی کرد که اثرات مخربی بر سازمان دارد. عوامل مختلفی می تواند در بی تفاوتی کارکنان موثر باشد؛ به عنوان مثال بی توجهی مافوق به مسائل و اتفاقات درون سازمان می تواند یکی از این دلایل باشد. در صورتی که مدیران سازمان ها نسبت به نیروهای انسانی سازمان نظارت نداشته باشند، کارکنان احساس می کنند کارشان ارزشمند نیست و این موضوع نیز می تواند باعث بی تفاوتی آنها شود. مدیرانی که نیازهای کارکنان خود را نمی شناسند و در جهت رفع نیازهای آنها گامی بر نمی دارند، خود باعث بی تفاوتی کارکنان می شوند زیرا انگیزه کارکنان از بین می رود. وجود تبعیض و هرم تصمیم گیری و عدم اطلاع کارکنان از نتیجه عملکرد خود نیز می تواند از عواملی باشد که باعث بی تفاوتی می شود. برای رفع این موضوع روش های مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال شما می توانید با دادن آزادی عمل به کارکنان و اهمیت دادن به شغل هر فرد بدون مقایسه با مشاغل دیگر سازمان در افراد احساس رضایت و خشنودی ایجاد کنید. زیبایی در محل کار نیز محیط را برای آنها دلچسب می کند. افزایش دانش کارکنان یکی از راهکارهایی است که می تواند بسیار موثر باشد. همچنین شایسته سالاری در سازمان موجب می شود افراد به دنبال این باشند که شایستگی های خود را پرورش دهند و به این ترتیب دیگر نسبت به سازمان و کارشان بی تفاوت نخواهند بود.
ارسال پاسخ 2 سال قبل

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی