رئیس دفتر منشی نیست - کلینیک کسب و کار

رئیس دفتر منشی نیست

آیا رئیس دفتر همان منشی است و منشی همان کسی که مسئولیت دفتر یک شرکت یا سازمان را بر عهده دارد؟

ارسال سوال یکسال قبل
ناشناس- مخاطبان فرصت امروز
بی تردید رئیس دفتر با منشی تفاوت های اساسی دارد. رئیس دفتر مدیری توانا در برنامه ریزی و هدایت امور شرکت یا سازمان است که با استفاده از دانش و تجربه خود بخشی از مسئولیت های مدیریت را بر عهده می گیرد؛ در صورتی که منشی مجری دستورات مدیر است و نمی تواند تصمیم گیری یا تصمیم سازی کند. رئیس دفتر به گونه ای محرم اسرار شخصی و اداری مدیرسازمان است، از این رو می تواند در بسیاری از امور با نظر شخصی دخالت کند و امور را به سمت و سویی که منافع سازمانی حکم می کند پیش ببرد. در واقع رئیس دفتر در رفتار و گفتار و تصمیمات مانند مدیر است و دستورات او مثل مدیر قابل اجراست. رئیس دفتر یک شرکت بزرگ یا سازمان دارای ویژگی های متعددی است که به چند مورد آن اشاره می کنیم. اول: از نظر شخصیتی رئیس دفتر فردی هوشمند است که با اعتماد به نفس کامل از دانش و تجربه خود برای پیشبرد امور سازمان استفاده می کند. بنابراین روابط عمومی خوب داشتن، اعتماد به نفس بالا، رعایت اخلاق در گفتار و کردار، مصمم بودن، دلسوز بودن و هوشیار بودن از ویژگی های اولیه یک رئیس دفتراست. دوم: از نظر اداری رئیس دفتر باید اطلاعات جامع و کاملی از امور اداری سازمان و قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و آیین نامه های داخلی داشته باشد تا در زمان مقتضی اقدام شایسته انجام دهد. سوم: ویژگی سوم رئیس دفترقدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی در غیبت مدیر است. او باید از دانش و اطلاعات و تجربه و اعتماد به نفس خود برای پیشبرد کارها استفاده کند. چهارم: از ویژگی های دیگر یک رئیس دفتر سعه صدر و ظرفیت بالای او در رویارویی با مشکلات سازمانی و فردی است. او باید بتواند با تدبیر و تجربه و دانش در برخورد با افراد مختلف رفتارهای منطقی و درستی از خود بروز دهد و پاسخگوی سوالات مردم باشد. بنابراین با ذکر همین چند ویژگی می توان متوجه شد که رئیس فتر با منشی یک شرکت تفاوت های بنیادین دارند.
ارسال پاسخ یکسال قبل

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی