ایجاد انگیزه در کارکنان - کلینیک کسب و کار

ایجاد انگیزه در کارکنان

برای ایجاد انگیزه به کارکنان شرکت باید چه روش ها و شیوه هایی را به کاربرد تا حداکثر بهره وری ایجاد شود؟ 

ارسال سوال 2 سال قبل
ناشناس- مخاطبان فرصت امروز
ایجاد انگیزه یکی از مهم ترین چالش های حوزه مدیریتی است و شرکت های موفق به این مسئله به شیوه های مختلف توجه می کنند. شاید یکی از مهم ترین شیوه های انگیزشی ارتباط صمیمانه مدیر با کارکنان خارج از روابط سازمانی باشد. زیرا بخش نامه ها و قوانین محدود اداری گاه این اجازه را به مدیریت سازمان یا شرکت نمی دهد، اما مدیر مبتکر و فعال می تواند با خلاقیت شیوه های تازه ای در ارتباط سازی پیدا کند و از نزدیک با دنیای درونی کارکنان آشنا شود و از درون همین ارتباط های ساده می تواند به کشف بسیاری از ناکارمدی های سازمان و توانمندی های فردی کارکنان پی ببرد و در صدد رفع آن برآید. شاید برخی از کارکنان به دنبال فرصتی برای خلق و کشف ایده ها و اجرای آنها در سازمان باشند و از آنجایی که مقررات سازمانی اجازه بروز این خلق و کشف را نمی دهد باعث بی انگیزه شدن کارمند شود. مدیر می تواند با مشارکت دادن مستقیم کارکنان در جلسات مختلف ضمن آموزش غیر مستقیم سازمانی امکانی برای بروز طرح ها و ایده های آنها پیدا کند و حتی با شناسایی ظرفیت ها و توانمندی کارکنان شاید لازم باشد جابه جایی هایی برای رشد و توسعه صورت گیرد . گاه یک کارمند سال ها در یک فضای محدود سازمانی کار می کند و هیچ مدیری قدرت شناسایی ظرفیت های پیدای و پنهان ذهن و فکر او را ندارد و در نهایت کارمند خلاق برای بروز خلاقیت و توانمندی خود از کارمند بودن به سمت کارآفرین بودن حرکت می کند. در صورتی که مدیر توانا با ارتباط سازی دقیق می تواند ضمن شخصیت بخشیدن به توانایی های کارمند از او برای رشد سازمان خود استفاده کند. برای رشد و توسعه سازمان شاید لازم باشد در ایران نیز سیاست درهای بازبرای ایجاد انگیزه کارکنان اجرا شود تا کارمندان طرح ها و ایده های خود را با مدیران به اشتراک بگذارند و در رشد و توسعه سازمان شریک شوند.
ارسال پاسخ 2 سال قبل

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی