کسادی بازار و تغییر شغل - کلینیک کسب و کار

کسادی بازار و تغییر شغل

من طی چند سال اخیر چندین بار شغلم را به دلیل کسادی بازار تغییر داده ام و الان بیکار هستم و نمی دانم چه کاری را شروع کنم که بازار آن رونق داشته باشد و من مجبور به تغییر شغل نشوم. شما چه پیشنهادی دارید؟ 

ارسال سوال 2 سال قبل
ناشناس- مخاطبان فرصت امروز
اصولا کسانی که شغل خود را تغییر می دهند نشان می دهد که از ابتدا برای کسب و کار خود استراتژی نداشتند و با باید و نبایدهای کار خود آشنا نبودند، به همین خاطر چون همواره مشکلات را به عنوان عارضه های بیرونی تلقی کردند، مدام شغل خود را تغییر دادند و در هیچ کدام موفق نبودند اما کسانی که شغل خود را با علاقه، انگیزه، چشم انداز، هدف، برنامه و مدیریـت درست شروع کردند حتی در دوران کسادی و کم رونقی نیز شغل خود را تغییر ندادند، بلکه سعی کردند همواره از تهدید ها به عنوان فرصت استفاده کنند و راه تازه یا برنامه نویی برای جذب مشتری ارائه کنند. شما باید در کار خود بر اساس انگیزه اولیه و هدفی که دارید ثابت قدم باشید و از مشکلات نهراسید، زیرا مشکلات جزیی از هر کسب و کاری هستند و آدم های موفق کسانی اند که در برابر مشکلات ایستادگی می کنند. نکته دوم اینکه همیشه موفقیت را در درون خود جست و جو کن و نه در دنیای بیرون. شاید عوامل بیرونی در یک مقطع کوتاهی بر کسب وکار شما تأثیر بگذارد اما به عنوان عامل اصلی و تعیین کننده نیست زیرا شواهد نشان می دهد که در همان دوران رکود و کسادی بازار برخی از همکاران شما نه تنها شغل خود را تغییر ندادند، بلکه با تدبیر و برنامه ریزی و هدف گذاری و سختکوشی راه را برای رسیدن به قله موفقیت ادامه دادند و امروز جزو مردان موفق یا حتی کارآفرین های موفق اند. شاید لازم باشد کمی به درون خود و توانایی ها و انگیزه های درونی تان توجه بیشتری بکنید.
ارسال پاسخ 2 سال قبل
اصولا کسانی که شغل خود را تغییر می دهند نشان می دهد که از ابتدا برای کسب و کار خود استراتژی نداشتند و با باید و نبایدهای کار خود آشنا نبودند، به همین خاطر چون همواره مشکلات را به عنوان عارضه های بیرونی تلقی کردند، مدام شغل خود را تغییر دادند و در هیچ کدام موفق نبودند اما کسانی که شغل خود را با علاقه، انگیزه، چشم انداز، هدف، برنامه و مدیریـت درست شروع کردند حتی در دوران کسادی و کم رونقی نیز شغل خود را تغییر ندادند، بلکه سعی کردند همواره از تهدید ها به عنوان فرصت استفاده کنند و راه تازه یا برنامه نویی برای جذب مشتری ارائه کنند. شما باید در کار خود بر اساس انگیزه اولیه و هدفی که دارید ثابت قدم باشید و از مشکلات نهراسید، زیرا مشکلات جزیی از هر کسب و کاری هستند و آدم های موفق کسانی اند که در برابر مشکلات ایستادگی می کنند. نکته دوم اینکه همیشه موفقیت را در درون خود جست و جو کن و نه در دنیای بیرون. شاید عوامل بیرونی در یک مقطع کوتاهی بر کسب وکار شما تأثیر بگذارد اما به عنوان عامل اصلی و تعیین کننده نیست زیرا شواهد نشان می دهد که در همان دوران رکود و کسادی بازار برخی از همکاران شما نه تنها شغل خود را تغییر ندادند، بلکه با تدبیر و برنامه ریزی و هدف گذاری و سختکوشی راه را برای رسیدن به قله موفقیت ادامه دادند و امروز جزو مردان موفق یا حتی کارآفرین های موفق اند. شاید لازم باشد کمی به درون خود و توانایی ها و انگیزه های درونی تان توجه بیشتری بکنید.
ارسال پاسخ 2 سال قبل

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی