اهمیت خودباوری - کلینیک کسب و کار

اهمیت خودباوری

 من به تازگی یک کارگاه تولید میز و صندلی اداری راه اندازی کردم، اما نمی دانم راز موفقیت من در چیست؟ آیا منابع مالی، منابع انسانی یا تجهیزات و امکانات می توانند عامل مهمی در موفقیت کسب و کار من باشند؟ 

ارسال سوال 2 سال قبل
ناشناس- مخاطبان فرصت امروز
صرف نظر از اینکه شما چه کسب و کاری دارید می توانم با قاطعیت بگویم که منابع مالی، منابع انسانی و تجهیزات و امکانات دلیل محکمی برای موفقیت نیستند. امروز دهها و صدها کارگاه و کارخانه در زمینه های مختلف تولیدی فعالیت می کنند که فقط تعداد کمی از آنها در کسب و کار موفقند. اگر به دقت به افراد موفق در کسب و کار نگاه کنید شاید خودتان به تجربه دریابید که راز موفقیت صرفا به سرمایه های مالی و انسانی نیست. شاید شما هم دیده باشید که گاه یک شرکت باوجود نیروهای انسانی خوب و منابع مالی عالی نتوانسته یک شرکت موفق فرضا در زمینه تولید میز و صندلی باشد و برعکس شرکتی دیگر با نیروهای انسانی متوسط و منابع مالی و تجهیزاتی کمتر توانسته در کسب و کار خود موفق باشد. مهم ترین عامل موفقیت خود شما هستید. اگر شما به موفقیت خود باور داشته باشید موفق می شوید حتی اگر امکانات و تجهیزات و سرمایه و نیروی انسانی نداشته باشید، زیرا آنچه اینها را برای یک شرکت فراهم می کند باور شما به کسب و کار و موفقیت در آن کار است. اگر به کارتان باور قلبی داشته باشید زمینه ها برای تأمین نیروی انسانی خوب و منابع مالی و. . . فراهم می شود، ولی اگر شما به موفقیت خود قلبا باور نداشته باشید حتی اگر همه امکانات مالی و انسانی و تجهیزاتی فراهم باشد باز شما موفق نمی شوید، بنابراین برای موفقیت در کارگاه میز و صندلی اول از همه باید با عشق و علاقه و از صمیم قلب به خودتان و کارتان باور داشته باشید در این صورت تمام موانع موجود را از راه بر می دارید و گام به گام به سوی موفقیت حرکت می کنید. راز موفقیت در کسب و کار، خودباوری است.
ارسال پاسخ 2 سال قبل

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی