ایجاد رقابت میان کارمندان - کلینیک کسب و کار

ایجاد رقابت میان کارمندان

 مدیریت یک شرکت را برعهده دارم که تعداد کارمندان محدودی در این مجموعه مشغول به کار هستند. از جایی که کار کمی سنگین و کسل کننده است میخواهم به نحوی میان کارمندانم رقابت ایجاد کنم که هم در آن ها انگیزه ایجاد شود و هم کارهای شرکت به خوبی پیش برود. لطفا مرا راهنمایی کنید که چگونه می توانم این کار را انجام دهم به طوری که اثرات مثبتی بر کارکنان و سازمان داشته باشد؟

ارسال سوال 2 سال قبل
ناشناس- مخاطبان فرصت امروز
رقابت در دنیای کسب و کار یکی از فاکتورهای ایجاد انگیزه در کارکنان و همچنین موفقیت در هر بنگاه تجاری می شود. با این حال باید دقت داشته باشید که این رقابت از نوع سالم باشد تا بتواند باعث پیشرفت سازمان و افزایش انگیزه شود چرا که رقابت ناسالم می تواند اخلاقیات را سست کند و خسارات جبران ناپذیری را به بار آورد. برای ایجاد یک رقابت سالم میان کارکنان ابتدا باید بدانید که کارکنان شما روحیه مسابقه و هدفمندی را دارند یا خیر. سپس در صورتی که آن ها چنین روحیه ای داشتند می توانید به آن ها این اطمینان را بدهید که فرصت به چالش کشیده شدن را دارند و در صورت موفقیت از آن ها قدردانی خواهد شد. هدف از این کار این است که دیگران نیز برای موفقیت تحریک شوند. همچنین محیط کار باید به گونه ای باشد که همه در مقابل هم بتوانند تصمیم بگیرند و چیزی مخفی از دیگری نباشد تا بتوانند از یکدیگر درس بگیرند. سعی کنید از افراد بخواهید پیشنهاداتشان را بنویسند و در صورت پذیرش منابع مورد نیاز در اختیار فرد قرار گیرد و به او احساس مالکیت بدهید تا تلاشش را برای تحقق آن پیشنهاد انجام دهد. همچنین فراموش نکنید که تفریح در هر سازمانی لازم است بنابراین سعی کنید علاوه بر تعیین اهداف، چالش هایی هم برای تفریح کارمندان فراهم کنید تا افراد در کنار یکدیگر احساس هم تیمی بودن و نزدیک بودن داشته باشند.
ارسال پاسخ 2 سال قبل

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی